Zorg, Welzijn & Wonen Index

Hieronder staan handreikingen, informaties, aanbevelingen en tips waarmee VGM leden hun voordeel kunnen doen.

 

1. Actueel

 

2. Overheid

 

3. Wet maatschappelijke ondersteuning

 

4. Wet langdurige zorg

 

5. Ziekteverzekering

 

6. Veiligheid

 

7. Nabestaanden

 

8. Wonen

 

9. Links mbt zorg, welzijn en SVB (Sociale Verzekering Bank)

 

10. Overige onderwerpen.