1. Actueel

 terug naar Zorg, Welzijn en Wonen Index

 

     “Goed om te weten”

 

Zorginstituut Nederland brengt zorg rond valpreventie in kaart

 

Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, in Nederland heeft iedereen toegang tot dezelfde zorg. We betalen daar allemaal aan mee, via premies en belastingen.

 

Het basispakket moet zorg bevatten die werkt tegen een redelijke prijs en past bij wat de patiënt nodig heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het basispakket ook in de toekomst toegankelijk blijft. Dat is waar Zorginstituut Nederland aan werkt: goede verzekerde zorg voor iedereen in Nederland, nu en in de toekomst.

 

Zorginstituut Nederland heeft in kaart gebracht welke zorg onder valpreventie voor ouderen valt en welke zorg daarvan uit het basispakket wordt vergoed. Dit moet bestaande onduidelijkheid hierover (bij zorgverleners en bij ouderen) wegnemen.

 

Uit die verduidelijking blijkt dat al veel gedaan kan worden om valongevallen te voorkomen en dat een groot deel daarvan al in het basispakket zit. Verder wordt duidelijk dat trainingsprogramma’s met begeleiding van een fysiotherapeut nog niet worden vergoed, terwijl die effectief zijn in het verminderen van het aantal valpartijen van kwetsbare ouderen en de verwondingen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Op basis van het rapport van het Zorginstituut kan de minister van VWS besluiten of trainingsprogramma’s in de basisverzekering worden opgenomen en onder welke voorwaarden. Valpreventie zal verder verbeteren als zorgverzekeraars en gemeenten beter gaan samenwerken.

 

Op de website van het Zorginstituut staat het  Rapport van hun bevindingen Rapport

Ook werd hierover een nieuwsbericht uitgebracht.  Nieuwsbericht

 

 

mediepoint logo                        vegro logo                                 

Als je een hulpmiddel nodig hebt bij herstel van een operatie, of bij verpleging thuis, dan kun je dat lenen, huren of kopen bij een leverancier van zorg en welzijnsproducten.

Medipoint en Vegro behoren met winkels verspreid over het hele land tot de grootste aanbieders van zorg en welzijnsproducten in Nederland.

Goed om te weten is, dat beide aanbieders samenwerkingen hebben met  Zorgverzekeraars en Zorgorganisaties.

Op vertoon van de zorgpas (bv Zilverenkruis-Achmea) of ledenpas van een zorgorganisatie (bv Carint- Reggeland) heeft u kans op kortingen van 10 % bij huur of koop van een zorgproduct en op gratis lenen.

Bent je aangewezen op een leverancier van zorg en welzijnsproducten vraag dan altijd of je voor korting in aanmerking komt.

 

 terug naar Zorg, Welzijn en Wonen Index