9. Links m.b.t. Zorg, Welzijn en Wonen

 terug naar Zorg, Welzijn en Wonen Index

 

 svb logo

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op de website van de SVB vindt u onder anderen informatie over regelingen die wij uitvoeren. Voor de website verwijzen wij u naar  Homepagina SVB website

Bovendien is bijgevoegd artikel de moeite meer dan waard om te lezen.

 

Lees artikel SVB

 

Nationaal Ouderenfonds

Het nationaal ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is  vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen we eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen  we zelfredzaamheid met vals doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst. Verdere informatie www.ouderenfonds.nl

 

Het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) informeert Nederlanders over zorg en de zorgverzekering. Meer informatie leest u door hier te clicken.
 
Alle informatie van het ZIC over mantelzorg leest u hier.
 
 

ZorgWijzer

Zorgwijzer is een voorlichtings- en vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Het maakt geen deel uit van een zorgverzekeraar. Het opereert zelfstandig Het doel is om de consument van actuele informatie te voorzien binnen het zorgstelsel en het bieden van een overzicht van alle zorgverzekeraars met de daarbij behorende aanvullende verzekeringen (inclusief premie en dekking). Bovendien verzamelt Zorgwijzer ook klantbeoordelingen en ervaringen van iedere verzekeraar. Het actueel houden van deze informatie staat hoog in het vaandel. Daarnaast beschikt de site over uitlopende dossiers over diverse onderwerpen onder de kop “zorgwijzer”

 

 

Consumentenrecht

De website Justitia, Consumentenrecht ' is een interessante website die ons wegwijs maakt in het recht.

Vooral gericht op consumenten.

 

* Hoe pakken wij iets aan?

* Waaraan moeten wij denken?

* Zien we niets over het hoofd?

 

De indeling van de website in overzichtelijke hoofdgebieden maakt het zoeken eenvoudig. Helpt u om goede voorbereidingen te kunnen treffen voordat u aan een meer ingewikkelde zaak begint, dan wel ermee te maken krijgt. De inhoud van de website bevat veel voorbeelden en is in een heldere taal geschreven. Bovendien bevat de site veel checklists en verwijst voor specifieke gevallen en situaties naar andere websites.

 

 terug naar Zorg, Welzijn en Wonen Index