De vereniging VGPME

 

Welkom op de website van de Vereniging van Gepensioneerden bij PME  (VGPME). De vereniging die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van allen die hun prépensioen of pensioen ontvangen van het pensioenfonds van de Metalektro (PME).De leden zijn zowel personen als lid-organisaties. Lid-organisaties zijn verenigingen van PME gepensioneerden die bij dezelfde werkgever in dienst waren en daar nog een collegiaal belang  mee invullen.

De VGPME vult de belangenbehartiging enerzijds in naar het PME en anderzijds naar de overheid via deelname in de Koepelorganisatie voor Gepensioneerden ( KG).    

 

VGPME organisatieschema

Historie

 

De vereniging komt oorspronkelijk voort uit de Vereniging Gepensioneerden Stork (VGS) welke is opgericht in 1994. In 2011 werd besloten tot liquidatie van het Stichting Pensioenfonds Stork (SPS), waarbij pensioenaanspraken werden overgedragen aan het pensioenfonds PME. En daarmee kwam er ook een einde aan de relatie van de vereniging met Stork. Voor de toenmalige VGS was dit tevens de aanleiding haar naam te wijzigen in Vereniging Gepensioneerden Metaal, kortweg VGM. Bovendien wilde zij zich openstellen voor allen die hun pensioen (in welke vorm dan ook) ontvangen van het pensioenfonds van de Metalektro (PME).

De overheidsmaatregelen in 2012 zouden leiden tot meer invloed van gepensioneerden in Besturen en Verantwoordingsorganen van Pensioenfondsen. Besloten werd in 2011 om te komen tot samenwerking met andere verenigingen van gepensioneerden die een belang hadden bij PME. Dat waren initieel de gepensioneerdenverenigingen van Draka/NKF (VvGDN) en Siemens.

De Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME (VOG-PME) opgericht in 2012. In 2014 is de Vereniging van Gepensioneerden Océ ook toegetreden. En in 2015 zijn de leden van de VvGDN toegetreden tot de VGM en is VvGDN opgeheven.

In 2021 is tot verdergaande samenwerking besloten en één vereniging tot stand gekomen. De naam is gewijzigd in Vereniging Gepensioneerden PME, kortweg VGPME.

 

Belangenbehartiging bij PME

Nadat de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen werd aangenomen, konden in 2014 verkiezingen worden gehouden voor het samenstellen van een nieuw Bestuur en Verantwoordigingsorgaan van het pensioenfonds. VGM had hiervoor de geschikte kandidaten die gekozen konden worden in Bestuur en Verantwoordingsorgaan. 

Mede door de verwachting dat overheidsmaatregelen zouden leiden tot meer invloed van gepensioneerden in Besturen en Verantwoordingorganen van Pensioenfondsen, werd besloten te komen tot samenwerking met andere verenigingen van gepensioneerden, waarvan de leden eveneens van PME pensioen ontvingen. Eind 2011 leidde dit tot het besluit om samen met de gepensioneerdenverenigingen van Draka/NKF en Siemens de Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden bij PME op te richten (VOG-PME). En in 2014 is de Vereniging van Gepensioneerden Océ toegetreden tot de VOG-PME. Een jaar later, in 2015, zijn de individuele leden van de VvGDN toegetreden tot de VGM en is VvGDN opgeheven. Ook werden individuele leden geworven bij enkele kleinere pensioenverenigingen, die werden opgeheven en van gepensioneerden van bedrijven die geen eigen vereniging hadden.

Na de verkiezingen van 2013 kregen we één (1) zetel in het Bestuur van PME en twee (2) zetels in het Verantwoordingsorgaan.

Belangenbehartiging bij de overheid

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (Koepel Gepensioneerden)

Omdat de overheid niet met ieder individuele vereniging in gesprek wil, is in 1987 de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) opgericht. Nadat in 2014 een tweede koepel was ontstaan zijn deze in 2019 gefuseerd tot één koepel  (KG). VGM is actief lid van deze koepelorganisatie. Namens de aangesloten verenigingen en samen met ouderenorganisaties hebben zij overleg met de overheid. over belangen van ouderen en gepensioneerden. Naast pensioenen gaat het overleg ook over Zorg, Welzijn, Wonen en Koopkrachtontwikkelingen. Over de uitvoering en vorderingen van het overleg informeren wij u regelmatig. Meer over de KG en haar publicaties en activiteiten kunt u lezen op de website van de Koepel Gepensioneerden. Klik op de link:  Koepel Gepensioneerden

De KG vertegenwoordigt ruim 150 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisaties en is daarmee de grootste ouderen/gepensioneerden organisatie in Nederland.

Gaat het alleen om pensioenen in het overleg van de KG met de overheid?

Neen, het gaat niet alleen om belangenbehartiging van de pensioenen. Het gaat in zijn algemeenheid om overheidsmaatregelen die de gepensioneerden treffen. Overleg is er ook over de Zorg, Welzijn en Koopkracht. Ook op deze gebieden willen wij onze mening graag laten horen en kenbaar maken.

Kan ik lid worden van de (Koepel Gepensioneerden (KG)?

Neen dat kan niet.

Deze organisatie staat alleen open voor Verenigingen van gepensioneerden, maar u kunt wél lid worden van de vereniging VGPME.

Graag zelfs!

Lid worden van de VGPME  kan hier?               Klik op de link:   Lid worden!